Profil na FB

Regulamin portalu Strefa Zakupowa

Właścicielem portalu www.strefa-zakupowa.pl jest firma Strefa-Zakupowa.pl Krystian Wójcik - admin(at)strefa-zakupowa.pl, która w prezentowanym Regulaminie zwana jest „Administratorem”.

Zadaniem regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania witryny www.strefa-zakupowa.pl, która dalej określana jest mianem „Portalu”, a szczególnie obowiązków oraz praw osób, zwanych dalej „Użytkownikami”, którzy korzystają z Portalu.

Podstawowe informacje

 1. Portal – witryna internetowa dostępna pod adresem www.strefa-zakupowa.pl
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z usług Portalu
 3. Treść witryny – merytoryczna zawartość Portalu: poradniki, rankingi, zestawienia

Ogólne postanowienia

 1. Korzystanie z Portalu jest równoważne z akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika
 2. Treść Portalu stanowią poradniki, rankingi, porównywarki cen oraz informacje na temat parametrów prezentowanych w Portalu produktów. Niniejszy Portal nie jest sklepem internetowym

Zasady korzystania z portalu

 1. Aby korzystać z Portalu należy dysponować oprogramowaniem, które umożliwia przeglądanie stron WWW oraz standardowym urządzeniem pozwalającym na dostęp do sieci Internet
 2. Każdy Użytkownik, który korzysta z usług niniejszego Portalu zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w Polsce oraz niniejszego regulaminu
 3. Informacje zawarte na niniejszym Portalu chronione są przez prawo autorskie i nie mogą być powielane bez zgody Administratora

Wypowiedzi Użytkowników

 1. Wypowiedź Użytkownika, która w dalszej części Regulaminu zwana jest Wypowiedzią, to którykolwiek z fragmentów informacji w Portalu zamieszczonych przez Użytkownika, w którejkolwiek z interaktywnych części Portalu. Chodzi tutaj przede wszystkim o Wypowiedzi zawarte w komentarzach pod poszczególnymi artykułami
 2. Każda wypowiedź Użytkownika może być modyfikowana, bądź usuwana przez Administratora
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników
 4. Każda z wypowiedzi zawarta przez Użytkownika musi być zgodna z polskim prawem, nie może obrażać uczuć religijnych, a także musi być zgodna z dobrymi obyczajami
 5. Wypowiedź Użytkownika nie może świadomie wprowadzać w błąd

Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołożył starań, aby dane prezentowane na niniejszym Portalu, a zwłaszcza dane odnoszące się do wartości parametrów poszczególnych urządzeń, przyporządkowania zdjęć do produktów oraz cen, odzwierciedlały stan faktyczny. Jednak z racji dużej ilości danych zawartych w Portalu, Administrator nie gwarantuje, że podczas opracowywania informacji nie popełniono błędu, dlatego też prezentowane dane należy traktować w formie poglądowej. W razie wątpliwości co do wiarygodności danych Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem, bądź udanie się na stronę producenta określonego produktu
 2. Znaki towarowe oraz firmowe są własnością określonych podmiotów i pełnią w Portalu jedynie rolę informacyjną
 3. Regulamin jest ważny od momentu jego opublikowania
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie